در باره ما

با توکل برخداوند متعال و عنایت حضرت بقیة الله

سایت منجی کلیپ نخستین رسانه تخصصی موشن گرافیک مذهبی

در نیمه شعبان سال ۱۳۹۱ ایجاد گردید

تا قدمی هر چند کوچک در راه خدمتگذاری و تبلیغ اهل بیت و امام عصر (علیهم السلام) برداشته شود

به امید گوشه چشمی...