اینفوگرافیک بهایی پژوهی

اینفوگرافیک بهایی پژوهی

بسمه و بذکر ولیه مولانا صاحب الزمان

اینفوگرافیکی متفاوت با محوریت امید به ظهور منجی بشریت

تهیه شده در موسسه “بهایی پژوهی”

برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم

#به_امید_گوشه_چشمی